top of page

TID, STED OG PRIS

Alle feng shui kurs unntatt Modul C kan tilbys online.

Når det gjelder fysiske kurs, er vi fleksible på både tid og sted og antall deltakere.   Nye kurs blir annonsert etter hvert som de settes opp.

Send en e-post hvis du er interessert!

MODUL A

Nytt kurs kommer snart

Sentralt i Oslo / Online

Kr 3 680

MODUL C

Settes opp senere

Er du klar for å melde deg på et kurs? Ta kontakt hvis det er noe du lurer på.

Tid, sted og pris: Courses & Programs

VILKÅR OG BETINGELSER

Antall deltakere. I noen feng shui kurs kan det være krav om et visst minsteantall deltakere for at kurset skal arrangeres.

Påmelding. Fyll ut påmeldingsskjemaet og send inn før påmeldingsfristen.

Betaling. Betalingsinformasjon sendes ut etter påmelding. Kurset må være betalt i sin helhet før kursstart.

Avbestilling. Kurset kan avbestilles kostnadsfritt inntil en måned før kursstart. Ved avbestilling tidligere enn en uke før kursstart refunderes halve kursavgiften. Ved avbestilling senere enn 7 dager før kursstart må full kursavgift betales.

Lunsj. Lunsj er ikke inkludert.

Rabatt og betaling. Det blir sendt ut faktura som må betales senest en uke før kursstart.

Kontaktinformasjon. Kontaktinformasjon er oppgitt under det enkelte kurs.

Kurslokale. Adresse for kurslokalet er oppgitt under det enkelte kurs.

Kursmateriale. Kursmaterialet inngår i kursavgiften. Ta med gode skrivesaker! Kursdeltakere må ta notater for hånd.

Reise og opphold. Kursdeltakere må selv ordne med reise og opphold. Vent med å kjøpe reise og overnatting til du har mottatt bekreftelse på at kurset vil gå som planlagt. Feng Shui Undervisningen AS tar forbehold om at det kan oppstå situasjoner som medfører avlysning eller endring av kursdatoer. Innbetalt kursavgift vil i så fall bli refundert i sin helhet. Feng Shui Undervisningen AS påtar seg ikke ansvar for utgifter til reise og opphold for den enkelte kursdeltaker. Kursdeltakere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Kursbevis. Alle som fullfører et kurs, får tildelt kursbevis fra The Imperial School of Chue Style Feng Shui, Oslo.

Personverndirektivet. Feng Shui Undervisningen AS  følger bestemmelsene i EUs personverndirektiv.

Tid, sted og pris: Tekst
bottom of page