top of page

MODUL C - YRKESRETTET UTDANNINGSPROGRAM I CHUE STYLE FENG SHUI

Dette lærer du på kurset

Modul C er profesjonskurset i Chue Style Feng Shui og avsluttes med eksamen.

Etter bestått eksamen er man kvalifisert til å praktisere som Chue Style Feng Shui-konsulent. Feng shui kurset består av 24 kursdager fordelt på seks – åtte samlinger og går over ca. halvannet år. I tillegg inneholder kurset tre dager med praktiske konsultasjoner.

Innhold:

Mer omtale kommer.


Engelsk kurstittel: The Practitioner Training Course in Theory and Practice of Chue Style Feng Shui.

Landskapet er kilden til god feng shui
bottom of page