MODUL C - YRKESRETTET UTDANNINGSPROGRAM I CHUE STYLE FENG SHUI

Dette lærer du på kurset

Modul C er profesjonskurset i Chue Style Feng Shui og avsluttes med eksamen.

Etter bestått eksamen er man kvalifisert til å praktisere som Chue Style Feng Shui-konsulent. Kurset består av 24 kursdager fordelt på seks – åtte samlinger og går over ca. halvannet år. I tillegg inneholder kurset tre dager med praktiske konsultasjoner.

Innhold:

Mer omtale kommer.

A Landskap (2).JPG