top of page
The Chue Feng Shui Foundation

CHUE STYLE FENG SHUI
隨派風水

Chue Style feng shui har årtusengamle røtter og kan spore sin faglige tradisjon direkte tilbake til det keiserlige hoff i Kina. Metoden er oppkalt etter Great Grand Master Chue Yen som lærte denne formen for feng shui fra taoistmesteren Master Chue Sum i Qing dynastiet. Kunnskapen kan spores tilbake til master Chan Hai Yee som levde i Song-dynastiet rundt år 960 e.Kr., og den har siden blitt overlevert gjennom generasjoner fra mester til elev.
Metoden undervises nå av Grand Master Chan Kun Wah, som har lært metoden direkte fra Master Chue Yen. Master Chan Kun Wah har etablert en omfattende Chue Style feng shui-skole og forskningsstiftelsen Chue Foundation – Overseas Chinese Horoscope and Feng Shui Research Association 海外中華命理堪輿|研究學會. Både skolen og stiftelsen er frivillige organisasjoner. Begge har base i Edinburgh, UK, med forgreninger til Hong Kong og en rekke land i Europa og Asia. Det finnes også en norsk avdeling, Chue Foundation Norge.
Chue Style feng shui er anerkjent som en av de mest verdifulle og effektive former for feng shui og omfatter en rekke ulike metoder for analyse, løsninger og formgiving. Chue Style feng shui omfatter tradisjonelt bruk av kinesisk kompass (lo pan), formanalyser av landskap og bygninger, beregning av gunstige datoer, kinesisk horoskop, qigong, tolkning av I Ching 易經 (Forandringens bok) og ansikts- og kroppsanalyse.
Alt dette kan læres gjennom ulike feng shui kurs som holdes av Imperial Schools of Chue Style Feng Shui i en rekke land i og utenfor Europa.

bottom of page