FENG SHUI FOR ALLE

Dette lærer du på kurset

Feng shui for alle gir god forståelse for hvordan ulike former påvirker oss.

Man må ha tatt feng shui kurs Modul A for å delta, ingen annen feng shui-kunnskap trengs. Kurset går over fire til seks dager avhengig av bakgrunnskunnskap.

Innhold:

Etter gjennomført kurs vil deltakeren ha en forståelse av hvordan manglende områder i bygningens eller tomtens form påvirker dens feng shui. Kurset forklarer også beste plassering av dører, vinduer og møbler innen hvert rom ved ‘Sang Sit’-metoden som er unik for Chue Style feng shui.

Stikkord: Yin og yang, energiflyt, de fem elementene, de fem himmeldyrene, ‘Stems og Branches’ og de åtte trigrammene.

Fasadens uttrykk