PREDICTION 2021

Dette lærer du på kurset

Dette er et tredagers kurs som kun er åpent for Chue Foundation medlemmer, og deltakerne må ha tatt

kurset Ba Zi 1. Kurset kan holdes for små grupper på sted og dato etter nærmere avtale.

Innhold:

‘Flying Star’ for året – Gunstige/ugunstige datoer for kjøp/salg og lotteri – Hvilke områder man kan begynne graving – 24 himmelstjerner og ‘San Sats’ for alle retninger – ‘Ba Z’i for året – ‘Lap Yum’ for året – ‘Chue Yik’ for året (kun ved grunnleggende kunnskap i I Ching) – Månedlig ‘Ba Zi’ og ‘Flying star’.

Ungdommer i by